R6 中学校職員向け学校説明会

日時:令和6年6月28日(金) 14:15 ~ 17:00

受 付 14:15~14:30

申し込みされた中学校名(敬称略)

嘉数中学校/真志喜中学校/西原中学校/西原東中学校/仲西中学校/港川中学校/

石田中学校/上山中学校/神原中学校/古蔵中学校/小禄中学校/松島中学校/

城北中学校/鏡原中学校/金城中学校/豊見城中学校/越来中学校/大里中学校/

仲井真中学校/石嶺中学校/寄宮中学校/伊良波中学校/真和志中学校/

宜野湾中学校/松城中学校/浦 添中学校/那覇中学校、計27

沢山のお申し込みありがとうございました!お気をつけてお越し下さい。

hp240628 学校説明会 実施要項_.jpg